Home Our Schools Primary School Primary Ashram School,Songirpada

NavigationPrimary Ashram School, Songirpada PDF Print E-mail

Establishment year : 1969

 

1

Name of Branch

 

Primary Ashram School, Songirpada Tal  Nandurbar

2

Establishment Year

:

1969

3

Information of HeadMaster /principal

:

Shri Patil Subhash Madhavrao

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

General

Total

2006-2007

0

393

0

0

0

0

0

393

2007-2008

0

349

0

0

0

0

0

349

2008-2009

0

360

0

0

0

0

0

360

2009-2010

0

330

0

0

0

0

0

330

2010-2011

0

363

0

0

0

0

0

363

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information of Head Masters

Sr.No

Name of Supervisor

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Patil Dashrath Shankar

S.S.C D.Ed

1970 to 1991

2

Shri Kokari Shyam Sitaram

S.S.C D.Ed

1992 to 1998

3

Shri Patil Mansaram Datta

S.S.C D.Ed

1998 to 2005

4

Shri Mahire Santosh Limba

S.S.C D.Ed

2005 To 2006

5

Shri Patil Pundalik Chindha

S.S.C D.Ed

2006 to 2007

6

Shri Patil Subhash Madhavrao

S.S.C D.Ed

2007to 2011

 

Information of Teaching Staff

Sr.No

Name of Chatralay Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Patil Subhash Madhavrao

S.S.C D.Ed

1/7/1981

2

Shri Samudre Sitaram Ratan

D.Ed

20/4/1994

3

Shri Patil Ramchandra Gorakh

D.Ed

1/1/1997

4

Shri Panpatil Ramesh Ganga

A.T.D

13/12/1997

5

Shri Gavali Eknath Sonu

D.Ed

1/1/1992

6

Shri Simpi Bhika Raman

D.Ed

14/6/2010

7

Smt Tawar Vijaya Vijay

D.Ed

1/9/2005

8

Smt Gangurde Sunita Rajaram

D.Ed

1/9/2005

9

Smt Sapana Jayvantrao Desale

D.Ed

1/9/2005

 

Information of Non - Teaching Staff

Sr.No

Name of Non Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Kokani Ramsing Manjru

5th

1/1/1981

2

Smt Gavit Usha Dhedya

4th

20/7/1994

3

Smt Gangurde Ganga Chintaman

4th

20/7/1994

4

Smt Bhoye Chitra Kamalakar

5th

20/7/1994

5

Smt Valvi Bibiben Mirauji

5th

1/2/1997

6

Smt Rathod Sina Bhavsing

4th

1/7/2003

 

1) Special Achievement – For Students

Sr.No

Students Name

Puraskar

Year of

1

Pawara Asha Dehalya

Maidani Krida Spardha, Bhala Feq  In Nasik Division  (State Level )

2010-11

2

Pawara Pramila Dwarka

(Pykka) Kabbaddi State Gramin Level

2010-11

3

Pawara Prithiwiraj Ramesh

Maidani Krida Spardha, Bhala Feq  In Jalgaon Dist (State Level )

2010-11