Home Our Colleges Junior Colleges Samta Junior College,Dhanora

Navigation



Samata Vidyalay & Jr. College, Dhanora PDF Print E-mail

Establishment Year : 1964

 

1

Name of Branch

:

Samata Vidyalay & Jr. College, Dhanora

2

Establishment Year

:

1964

3

Information of HeadMaster /principal

:

Shri Pardeshi G.N

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

Open

 

Total

2006-2007

10

1077

5

5

30

0

0

1127

2007-2008

12

1092

10

7

35

0

0

264

2008-2009

15

1073

9

9

40

0

0

1146

2009-2010

15

1073

10

10

41

0

0

1149

2010-2011

17

1108

12

35

0

0

0

1172

Total

69

5423

46

66

146

0

0

4858

 

Information of HeadMaster /principal

Sr.No

Name of Head Master/Principal

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Hiwale

B.A.B.Ed

1965 to 1970

2

Shri A.N.Patil

B.A.B.Ed

1970 to 1972

3

Shri S.D. Shewale

B.A.B.Ed

1972 to 1978

4

Shri D.S.Joshi

B.A.B.Ed

1978 to 1980

5

Shri J.F. Vasave

B.A.B.Ed

1980 to 1982

6

Shri B.R. Desale

B.A.B.Ed

1982 to 1992

7

Shri D.C. Gavali

B.A.B.Ed

1992 to 1995

8

Shri V.D. Mohite

B.A.B.Ed

1995 to 1996

9

Shri C.U.Patil

B.A.B.Ed

1996 to 2001

10

Shri S.M.Chaudhari

B.A.B.Ed

2001 to 2003

11

Shri H.D.Ahirrao

B.A.B.Ed

2003 to 2005

12

Shri P.D. Nikumbe

B.Sc.B.Ed

2005 to 2006

13

Shri P.S. Mahire

B.A.B.Ed

2006 to 2007

14

Shri G.N.Pardeshi

B.Sc.B.Ed

2007 to Up

 

Information of Teaching Staff

Sr.No

Name of Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Pardeshi Ghanshyam Narayansing

B.Sc B.Ed

13/6/1992

2

Shri Khairnar Bapu Bhika

B.A. B.Ed

6/8/1987

3

Shri Patil Pravin Laxman

B.A. B.Ed

27/12/1989

4

Shri Valvi Apsing Goma

B.A. B.Ed

12/6/1998

5

Shri Pradipkumar Ananadrao

H.S.C.D.Ed

31/10/1981

6

Shri Valvi Yashavant Babu

H.S.C.D.Ed

16/10/1989

7

Shri Vasave Govind Shanu

B.A. B.Ed

1/10/1996

8

Shri Salve Sanjay Shamrao

B.Sc B.Ed

14/6/1989

9

Shri Padvi Chhaya Jalamsing

H.S.C. D.Ed

1/1/2001

10

Shri Marathe Shantaram Ratilal

B.A. B.P.Ed

1/8/2004

11

Shri Bedse Kiran Rohidas

B.Sc. B.Ed

1/8/2006

12

Smt Patil Sunanda Gulabrao

B.A. B.Ed

1/8/2006

13

Shri Saindane Arun Santosh

B.A. B.Ed

1/8/2006

14

Smt Kasar Namrata Vasudev

B.Sc. B.Ed

1/1/2007

15

Shri Vasave Ravikant Mohan

B.Sc. B.Ed

1/7/2008

16

Shri Girase Jitendra Himmatsing

B.A. B.Ed

4/7/2008

17

Shri Rajput Sangita Ramsing

M.A. B.Ed

1/7/2008

18

Shri Patil Premchand Gokul

M.A. B.Ed

1/2/2010

19

Shri Solanki Jaydevsing Gulabsing

M.A. B.Ed

14/6/2008

20

Shri Mali Avinash Rajendra

H.S.C D.Ed

1/7/2011

Information of Jr.Teaching Staff

Sr.No

Name of Jr. Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Valvi Chandrasing Bharat

M.A B.Ed

1/10/1986

2

Shri Patil Prakash Baburao

M.A B.Ed

1/10/1996

3

Shri Patil Bhatu Rajaram

M.A B.Ed

13/8/1993

4

Shri Bhadane Narendra Sadashi

M.A B.Ed

1/8/1993

5

Shri Bagul Rajendra Himmatrao

M.A B.Ed

2/8/1994

6

Shri Patil Anil Shaligram

M.A B.Ed

1/10/1995

7

Shri Patil Nanbhau Sahebrao

M.A B.Ed

1/9/2007

8

Smt Borase Pradnya Shriram

M.A B.Ed

10/10/2008

Information of Non- Teaching Staff

Sr.No

Name of Non-  Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Sirsath Madhukar Ragho

S.S.C

1/9/1973

2

Shri Patil Chhagan Shana

B.A

1/7/2009

3

Shri Kalal Pandit Narayan

S.S.C.

1/11/1977

4

Shri Vasave Dayaram Godya

B.A

1/7/1995

5

Shri Valvi Yashawant Nathlya

B.A

1/10/1998

6

Shri Desale Sanjay Bajirao

H.S.C

1/9/1996

7

Shri Salunkhe Nilesh Rajaram

H.S.C

1/8/2002

8

Shri Naik Ashok Usman

B.A

1/7/2008

9

Shri Rajput Sandip Matusing

12th

1/12/2000

10

Shri Patil Kailas Kalu

 

1/1/2010