Home Our Schools Secondary School Shri Siddheshwar High School,Samsherpur

NavigationShri Sidheswar Vidyalay, Samsherpur PDF Print E-mail

 

Establishment Year: 1992

 

1

Name of Branch

:

Shri Sidheswar Vidyalay, Samsherpur

2

Establishment Year

:

1992

3

Information of Headmaster /principal

:

Shri Pawar Ashok Vaman

4 Number of students :

 

Year

S.C

S.T

V.J.N.T

S.B.C

O.B.C

Other

Open

 

Total

2006-2007

43

75

0

51

163

14

0

346

2007-2008

46

76

0

54

136

17

0

329

2008-2009

39

90

0

37

107

23

0

296

2009-2010

37

122

0

56

89

6

0

310

2010-2011

37

129

11

56

72

8

0

313

Total

202

492

11

254

567

68

0

1594

 

Information of Hearmaster /principal

Sr.No

Name of Head Master/Principal

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Mansuri S.M.

B.Sc B.Ed

1992 to 2004

2

Shri Patil S.B.

B.Sc B.Ed

2004 to 2006

3

Shri Shaikha M.K

B.Sc B.Ed

2006 to 2010

4

Shri Pawar A.V.

B.A. B.Ed

2010 to til Date

 

Information of Teaching Staff

Sr.No

Name of Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Pawar Ashok Vaman

B.A. B.Ed

22/9/1989

2

Shri Patil Bhaskar Krishna

B.A.B.Ed

27/7/1993

3

Shri Patil Dhanraj Shankar

B.A.B.Ed

20/8/1993

4

Shri Patil Atul Bansilal

B.A.B.P.Ed

12/6/2001

5

Shri Salukhe Sandip Jijabrao

B.Sc B.Ed

1/1/2001

6

Smt Sonawane Rohini Ramchandra

B.A.B.Ed

13/6/2003

7

Shri Patil Satilal Kesara

H.S.C. A.T.D

8/8/1994

8

Shri Patil Anilkumar Shatrughna

B.A. D.Ed

12/7/1993

9

Shri Thakare Subhash Mahadu

B.Com B.P.Ed

2/9/1994

10

Smt Jayswal Sonali Omprakash

B.Sc B.Ed

24/7/2010

 

Information of Non- Teaching Staff

Sr.No

Name of Non-  Teaching Staff

Qualification

Date of Appointment

1

Shri Mahale Ramkant Motiram

S.S.C

2/6/1986

2

Shri Pimpale Dadabhai Chanda

H.S.C

13/6/1992

3

Shri Jadhav Rajendra Subhash

H.S.C

14/6/1996

4

Shri Bhil Atmaram Maru

S.S.C

1/6/1999